CSM

El Comité de Serveis Multimodals (CSM) té per objectiu potenciar el transport multimodal de mercaderies entre territoris, afavorint la seva interconnexió i millorant les seves connexions, serveis i infraestructures.

El CSM està format per cambres de comerç, operadors logístics, institucions públiques i empreses privades,a mb l’objectiu de fer un front comú que permeti vertebrar l’Europa mediterrània per millor en competitivitat, rapidesa i eficàcia de l’economia catalana.

Per aquesta raó, el CSM forma part del projecte IfreighMED, un projecte europeu que treballa per millorar la competitivitat regional mitjançant la promoció dels serveis de càrrega multimodal eficaços al llarg dels eixos ferroviària mediterranis.

El CSM focalitza la seva tasca a Catalunya, però treballant amb vocació europea i en permanent col·laboració i treball conjunt amb els comitès de la resta del Sud d’Europa, amb els comparteix les mateixes reclamacions.

ÒRGANS D‘ACTUACIÓ

El CSM treballa en tots els àmbits públics i privats i esdevé l’òrgan que canalitza les reclamacions de Catalunya vers la multimodalitat.
Els seus principals àmbits d’actuació són:

- Promoure la creació de nous serveis i facilitar la comunicació i cooperació entre tots els actors implicats en el transport multimodal de mercaderies.

- Fomentar activitats regulars de formació del transport multimodal i promoció del Marc Normatiu Europeu de referència.

- Fomentar la lliure competència al material rodant interoperable, assegurant l’oferta suficient de material de lloguer adaptat als estàndars europeus.

- Esdevenir la veu de les empreses i resoldre les seves necessitats i reclamacions amb institucions públiques i institucions europees per al benefici de la internacionalització de l’empresa catalana.

- Promoure un sistema electrònic de seguiment i traçabilitat de la càrrega que permeti la integració de forma simplificada de les operacions en cadena.

- Vetllar pel seguiment i promoció de les infraestructures previstes en el camp del transport ferroviari.

- Portaveu de l’empresa catalana enfront dels Comités, operadors logístics i institucions europees.

CORREDOR DEL MEDITERRANI

El Corredor del Mediterrani és una de reclamacions històriques de Catalunya i l'empresa catalana, i sota aquesta premissa el Comité de Serveis Multimodals treballa amb l’objectiu de fer del Corredor una realitat.

El CSM considera el Corredor del Mediterrani una passarel·la d’accés clau que vertebra l’Europa Mediterrània i la vincula amb la resta d’Europa. Un projecte, doncs, vital i imprescindible per al territori de Catalunya.

Però només cobra sentit en l’àmbit català. El Corredor és nua peça estratègica per a la millora de la competitivitat global europea.

COMITÉS EUROPEUS

El Comitè de Serveis Multimodals té el seu àmbit d’actuació a Catalunya, però treballa amb una clara vocació europea. Per això, s’engloba dins del projecte IfreightMED i treballa de manera conjunta amb tots els comitès regionals que en formen part. Destaquen:

DOCUMENTS OFICIALS

Logo PDF

Manifest en català.

10 mesures per millorar la competitivitat dels serveis multimodals al Corredor Mediterrani

Logo PDF

Jornada Quo Vadis de Mercaderies

Dijous, 11 de juny de 2015

Logo PDF

Projecte iFreightMED

Noves oportunitats pel transport multimodal de mercaderies al Corredor Mediterrani

ENLLAÇOS D'INTERÈS

CONTACTE

Adreça

  • Avinguda de Josep Tarradellas, 2 Barcelona, Barcelona, Catalonia 08029 Spain