Notícies

Imatge

Hutchison Ports presenta SYNERGY com a marca de serveis intermodals al Sud d’Europa

12/juny/2018

La nova marca SYNERGY serà responsable del desplegament de serveis intermodals entre Hutchison Ports BEST a Barcelona i les principals terminals ferroviàries d’Espanya i del Sud d’Europa.

Imatge

Serveis d’autopistes ferroviàries: respostes a les preguntes formulades

11/juny/2018

Respostes a les preguntes formulades en el decurs del procés de consulta a les partes interessades en l'explotació dels serveis d'autopistes ferroviàries en els eixos Atlàntic i Mediterrani.

Imatge

Serveis d’autopistes ferroviàries: ampliació del termini de presentació de dossiers

30/maig/2018

La data límit per a la tramesa dels dossiers de resposta a la convocatòria de manifestacions d'interès sobre els serveis d'autopistes ferroviàries en els eixos Atlàntic i Mediterrani s'ha endarrerit fins el 27 de juliol de 2018.

Agenda

30/gen./2018

Jornada de treball CSM 2018 / Barcelona

Imagen Agenda

El dimarts 30 de gener el CSM presenta públicament els resultats del pla d'activitats 2017 i les accions previstes per 2018 a la Casa Llotja de Mar de Barcelona.

08/nov./2017

Key corridors, main terminals and train features in the Silk Road railway network / Brussel·les

Imagen Agenda

The main purpose of the Conference organized by FERRMED is to promote a significant competitiveness improvement in the Eurasian trade and manufacturing processes, through a high performance “pipeline” Trans-Eurasian Railway Land Bridge.

20/set./2017

Las autopistas ferroviarias de mercancías en la Península Ibérica / Madrid

Imagen Agenda

Las autopistas ferroviarias para tráfico de mercancías en España y Portugal son el objeto de análisis en la jornada que tendrá lugar el día 20 de septiembre en la sede del CICCP de Madrid. El programa está estructurado en cinco bloques, con especial énfasis en el estado del arte y las perspectivas de cooperación España – Francia.

Notes de premsa

26/abr./2018

Per què el transport de mercaderies en tren s’utilitza tan poc a Catalunya?

Imagen Agenda

Clip del TN Migdia, a partir de l'estudi de l'Observatori de la Indústria sobre la potenciació del transport multimodal al Corredor del Mediterrani.

22/febr./2018

Reunió inicial del projecte europeu TRAILS

Imagen Agenda

La reunió inicial del projecte europeu TRAILS – Transnational Intermodal Links towards Sustainability s'ha celebrat el dijous 22 de febrer de 2018 a les oficines de CIMALSA a Barcelona. L'objectiu és promoure i fomentar l'ús del mode ferroviari i la intermodalitat en el transport transfronterer de mercaderies entre França i Espanya pel vessant mediterrani.

01/febr./2018

Resultats del Pla de Treball 2017 del CSM

Imagen Agenda

La Generalitat de Catalunya finança dos projectes pilot de transport ferroviari de mercaderies al Corredor Mediterrani i guanya un projecte europeu que permetrà finançar-ne més.

Àmbits d’actuació

Promoció de solucions eficients per a l’ús de la multimodalitat.

Punt de comunicació centralitzat i finestreta única permanent d’atenció, suport i informació.

Punt de trobada de la demanda per a la integració de serveis multiclient i multiproducte.

Promoció de proves pilot de nous serveis, prioritzant la dimensió internacional.

Promoció de nous models de negoci a l’entorn de la gestió del transport multimodal.

Anàlisi funcional i comercial de nous serveis multimodals, a partir del suport a l’elaboració d’estudis de viabilitat tècnica i econòmica.

Relacions amb altres facilitadors neutrals o comitès similars potencialment interessants per a les empreses establertes a Catalunya.

Participació en projectes europeus i internacionals i en esdeveniments d’interès.

Contacte