Notícies

Imatge

Cinc propostes per a les autopistes ferroviàries als corredors Mediterrani i Atlàntic

10/Jul/2017

Els governs espanyol i francès han rebut cinc propostes dins del marc de la convocatòria de manifestacions d'interès dirigida als dissenyadors i fabricants de material rodant per a l'establiment de serveis internacionals d'autopistes ferroviàries als corredors Mediterrani i Atlàntic.

Imatge

Manifest per impulsar a curt termini el transport ferroviari de mercaderies

07/Jun/2017

BCL ha presentat un document amb sis propostes de millora infraestructural i de gestió fàcilment executables perquè el transport ferroviari esdevingui competitiu.

Imatge

Grupo Alonso inaugura Barcelona Terminal Intermodal Polivalente

02/Jun/2017

La nova plataforma logística gestionada per Setemar, empresa integrada al Grup Alonso, destaca per permetre realitzar el transport ferroviari de mercaderies en ample europeu fins a Barcelona i des d'allà distribuir la càrrega amb destinació al seu hinterland. Així, la càrrega pot ser reexpedida a la resta del territori nacional per tren en ample ibèric.

Agenda

08/Nov/2017

Key corridors, main terminals and train features in the Silk Road railway network / Brussel·les

Imagen Agenda

The main purpose of the Conference organized by FERRMED is to promote a significant competitiveness improvement in the Eurasian trade and manufacturing processes, through a high performance “pipeline” Trans-Eurasian Railway Land Bridge.

20/Sep/2017

Las autopistas ferroviarias de mercancías en la Península Ibérica / Madrid

Imagen Agenda

Las autopistas ferroviarias para tráfico de mercancías en España y Portugal son el objeto de análisis en la jornada que tendrá lugar el día 20 de septiembre en la sede del CICCP de Madrid. El programa está estructurado en cinco bloques, con especial énfasis en el estado del arte y las perspectivas de cooperación España – Francia.

28/Jun/2017

El nus ferroviari de l’àrea de Tarragona i els seus enllaços amb el corredor Mediterrani / Tarragona

Imagen Agenda

L’objectiu de la conferència organitzada per FERRMED és demostrar la importància d’aquest nus ferroviari, definir el tràfic potencial existent i concretar el que cal fer, etapa per etapa, fins aconseguir la plena operativitat de la xarxa ferroviària en aquesta àrea cabdal del Corredor Mediterrani.

Notes de premsa

19/Dic/2016

Els productes agroalimentaris s’han pujat al tren per anar cap al nord d’Europa l’any 2016

Imagen Agenda

Els primers serveis multimodals de transport de carn de porc congelada demostren la seva competitivitat en termes econòmics, de temps de trànsit i de fiabilitat en el manteniment de la cadena de fred.

08/Sep/2016

Cimera dels governs català i valencià el 19 de setembre pel Corredor Mediterrani

Imagen Agenda

El conseller de Territori i Sostenibilitat avança que de la trobada a València, encapçalada pels dos presidents, sorgirà una agenda del Corredor compartida i la figura del coordinador de la infraestructura. La Taula Estratègica es reuneix per prioritzar les actuacions que han de permetre completar el Corredor.

20/Jul/2016

Finalitzat el primer servei multimodal de transport de carn cap al nord d’Europa

Imagen Agenda

La primera prova pilot de transport multimodal de productes càrnics refrigerats cap als mercats europeus i nòrdics ha consistit en el transport d’un contenidor “reefer” amb carn de porc congelada des de la seu de Frigorífics Costa Brava a Riudellots de la Selva fins a les rodalies de Dresde (Alemanya), utilitzant en la major part del seu recorregut els serveis ferroviaris.

Àmbits d’actuació

Promoció de solucions eficients per a l’ús de la multimodalitat.

Punt de comunicació centralitzat i finestreta única permanent d’atenció, suport i informació.

Punt de trobada de la demanda per a la integració de serveis multiclient i multiproducte.

Promoció de proves pilot de nous serveis, prioritzant la dimensió internacional.

Promoció de nous models de negoci a l’entorn de la gestió del transport multimodal.

Anàlisi funcional i comercial de nous serveis multimodals, a partir del suport a l’elaboració d’estudis de viabilitat tècnica i econòmica.

Relacions amb altres facilitadors neutrals o comitès similars potencialment interessants per a les empreses establertes a Catalunya.

Participació en projectes europeus i internacionals i en esdeveniments d’interès.

Contacte