Notícies

Imatge

Convocatòria d’ajuts per a la promoció de projectes pilot de serveis multimodals OBERTA FINS L’11 DE DESEMBRE

16/Nov/2017

El Consell General de Cambres ha publicat una convocatòria de pública concurrència d’ajuts econòmics per a la promoció de projectes pilot de serveis multimodals de transport de mercaderies a Catalunya. La data límit per a la presentació de les propostes és el dilluns 11 de desembre de 2017.

Imatge

Els nous serveis impulsen el tràfic ferroviari entre el Port de Barcelona i Saragossa

23/Oct/2017

Saragossa és el principal punt d’origen o destinació de la càrrega contenitzada que encamina el Port de Barcelona en tren. Així, el 60% del transport ferroviari de contenidors té la capital aragonesa com a emissora o receptora, amb un total de 115.742 TEU transportats entre gener i setembre, fet que implica un creixement acumulat del 14% durant els 9 primers mesos d'aquest any.

Imatge

Cinc propostes per a les autopistes ferroviàries als corredors Mediterrani i Atlàntic

10/Jul/2017

Els governs espanyol i francès han rebut cinc propostes dins del marc de la convocatòria de manifestacions d'interès dirigida als dissenyadors i fabricants de material rodant per a l'establiment de serveis internacionals d'autopistes ferroviàries als corredors Mediterrani i Atlàntic.

Agenda

08/Nov/2017

Key corridors, main terminals and train features in the Silk Road railway network / Brussel·les

Imagen Agenda

The main purpose of the Conference organized by FERRMED is to promote a significant competitiveness improvement in the Eurasian trade and manufacturing processes, through a high performance “pipeline” Trans-Eurasian Railway Land Bridge.

20/Sep/2017

Las autopistas ferroviarias de mercancías en la Península Ibérica / Madrid

Imagen Agenda

Las autopistas ferroviarias para tráfico de mercancías en España y Portugal son el objeto de análisis en la jornada que tendrá lugar el día 20 de septiembre en la sede del CICCP de Madrid. El programa está estructurado en cinco bloques, con especial énfasis en el estado del arte y las perspectivas de cooperación España – Francia.

28/Jun/2017

El nus ferroviari de l’àrea de Tarragona i els seus enllaços amb el corredor Mediterrani / Tarragona

Imagen Agenda

L’objectiu de la conferència organitzada per FERRMED és demostrar la importància d’aquest nus ferroviari, definir el tràfic potencial existent i concretar el que cal fer, etapa per etapa, fins aconseguir la plena operativitat de la xarxa ferroviària en aquesta àrea cabdal del Corredor Mediterrani.

Notes de premsa

26/Oct/2017

XI Fòrum del Corredor Mediterrani

Imagen Agenda

El passat 19 d’octubre el Departament de Territori i Sostenibilitat va participar a l’onzena edició del Fòrum del Corredor Mediterrani. La previsió presentada de l’estat d’implementació del Corredor pel 2030 posa de relleu que projectes d'alt valor afegit europeu, com la nova línia Montpeller – Perpinyà, no estaran enllestits.

19/Dic/2016

Els productes agroalimentaris s’han pujat al tren per anar cap al nord d’Europa l’any 2016

Imagen Agenda

Els primers serveis multimodals de transport de carn de porc congelada demostren la seva competitivitat en termes econòmics, de temps de trànsit i de fiabilitat en el manteniment de la cadena de fred.

08/Sep/2016

Cimera dels governs català i valencià el 19 de setembre pel Corredor Mediterrani

Imagen Agenda

El conseller de Territori i Sostenibilitat avança que de la trobada a València, encapçalada pels dos presidents, sorgirà una agenda del Corredor compartida i la figura del coordinador de la infraestructura. La Taula Estratègica es reuneix per prioritzar les actuacions que han de permetre completar el Corredor.

Àmbits d’actuació

Promoció de solucions eficients per a l’ús de la multimodalitat.

Punt de comunicació centralitzat i finestreta única permanent d’atenció, suport i informació.

Punt de trobada de la demanda per a la integració de serveis multiclient i multiproducte.

Promoció de proves pilot de nous serveis, prioritzant la dimensió internacional.

Promoció de nous models de negoci a l’entorn de la gestió del transport multimodal.

Anàlisi funcional i comercial de nous serveis multimodals, a partir del suport a l’elaboració d’estudis de viabilitat tècnica i econòmica.

Relacions amb altres facilitadors neutrals o comitès similars potencialment interessants per a les empreses establertes a Catalunya.

Participació en projectes europeus i internacionals i en esdeveniments d’interès.

Contacte