Notícies

Imatge

CONVOCATÒRIA OBERTA – Suport a la promoció de nous serveis multimodals

30/Jul/2019

Convocatòria oberta per FGC per al suport tècnic a la promoció de serveis multimodals de transport transnacional de mercaderies a Catalunya o Occitània.

Imatge

Kombiverkehr inicia la quarta freqüència entre Barcelona i Ludwigshafen

25/Jul/2019

Aquest servei en ample estàndard europeu transporta tant semiremolcs estàndard com de gàlib P400 a través del túnel del Pertús.

Imatge

Cimalsa i VIIA s’alien per a la terminal d’autopista ferroviària del port de Barcelona

18/Jul/2019

Aquesta instal·lació serà la primera amb aquestes característiques a la Península Ibèrica i es construirà a l'antiga llera del riu Llobregat.

Agenda

06/Set/2019

Jornada de treball CSM 2019 / Barcelona

Imagen Agenda

El divendres 6 de setembre el CSM organitza una jornada de treball a l'Auditori de la Cambra de Comerç de Barcelona (Av. Diagonal 452, planta 4).

28/Jun/2019

Quo vadis, mercancías? / Barcelona

Imagen Agenda

¿Cómo visionan la comodalidad los distintos agentes sectoriales? ¿Cuál es la visión del cargador? Estas dos preguntas se convierten en la base de esta nueva edición de la jornada QVM.

19/Jun/2019

Colaboración y sinergias entre carretera y ferrocarril: los retos de las autopistas ferroviarias / Madrid

Imagen Agenda

Jornada organizada por el Comité de Transportes y Comité de Obras Públicas y Equipamientos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Notes de premsa

18/Jul/2019

El Govern impulsa la construcció de la primera terminal d’autopista ferroviària de l’Estat

Imagen Agenda

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de CIMALSA, signa un conveni amb VIIA per desenvolupar la terminal d’autopista ferroviària al Port de Barcelona.

27/Jun/2019

Renovació del parc mòbil de mercaderies d’FGC

Imagen Agenda

Ferrocarrils adquirirà cinc locomotores i seixanta-sis vagons per modernitzar el seu material mòbil i incrementar la demanda d’aquest servei.

01/Mar/2019

Es constitueix el Grup de Treball d’Infraestructures i Serveis de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani

Imagen Agenda

Integrat per representants del Govern de la Generalitat, el Ministeri de Foment, Adif, del Port de Barcelona, del Port de Tarragona, així com del sector empresarial i de diversos ens socials.

Àmbits d’actuació

Promoció de solucions eficients per a l’ús de la multimodalitat.

Punt de comunicació centralitzat i finestreta única permanent d’atenció, suport i informació.

Punt de trobada de la demanda per a la integració de serveis multiclient i multiproducte.

Promoció de proves pilot de nous serveis, prioritzant la dimensió internacional.

Promoció de nous models de negoci a l’entorn de la gestió del transport multimodal.

Anàlisi funcional i comercial de nous serveis multimodals, a partir del suport a l’elaboració d’estudis de viabilitat tècnica i econòmica.

Relacions amb altres facilitadors neutrals o comitès similars potencialment interessants per a les empreses establertes a Catalunya.

Participació en projectes europeus i internacionals i en esdeveniments d’interès.

Contacte