Els pròxims dies 2 a 5 de març de 2020 es durà a terme entre Barcelona i Perpignan un programa de formació orientat a la gestió del transport multimodal transfronterer de mercaderies. El programa, desenvolupat per l’Escola Europea – Intermodal Transport i promogut dins del projecte TRAILS (TRAnsnational Intermodal Links towards Sustainability), està compost per un conjunt de classes teòriques, quatre visites tècniques a terminals intermodals i la resolució d’un cas pràctic per part dels alumnes.

Per a més informació podeu fer clic aquí.