20
Sep

Las autopistas ferroviarias de mercancías en la Península Ibérica / Madrid

Las autopistas ferroviarias para tráfico de mercancías en España y Portugal son el objeto de análisis en la jornada que tendrá lugar el día 20 de septiembre en la sede del CICCP de Madrid. El programa está estructurado en cinco bloques, con especial énfasis en el estado del arte y las perspectivas de cooperación España – Francia.

28
Jun

El nus ferroviari de l’àrea de Tarragona i els seus enllaços amb el corredor Mediterrani / Tarragona

L’objectiu de la conferència organitzada per FERRMED és demostrar la importància d’aquest nus ferroviari, definir el tràfic potencial existent i concretar el que cal fer, etapa per etapa, fins aconseguir la plena operativitat de la xarxa ferroviària en aquesta àrea cabdal del Corredor Mediterrani.

30
Mar

L’eix de l’Ebre, nexe d’unió entre els corredors Mediterrani i Atlàntic / Lleida

Aquesta conferència organitzada per FERRMED vol posar en valor els tràfics potencials existents a l'eix de l'Ebre susceptibles d’emprar el ferrocarril, així com identificar les actuacions necessàries en les infraestructures relacionades amb aquest sistema de transport per aconseguir-ho.

27
Jan

Transport multimodal i mercaderies químiques / Tarragona

La Cambra de Tarragona i el Comitè de Serveis Multimodals de Catalunya promouen un debat obert sobre el transport de mercaderies relacionades amb el sector químic a Tarragona.

15
Nov

Quo vadis, mercaderies? / Girona

Una nova edició de les Jornades QVM, dedicada a exposar els recents avanços en transport multimodal del sector carni porcí, de la mà dels agents que han intervingut i amb el suport del Comitè de Serveis Multimodals de la Generalitat de Catalunya.