Entitats

logo entitat

Pacte Nacional per a la Indústria

Departament d'Empresa i Coneixement

logo entitat

Corredor Mediterrani

Departament de Territori i Sostenibilitat

logo entitat

Corredor Mediterrani

Comissió Europea

logo entitat

Rail Freight Corridor 6

logo entitat

Autoritat Portuària de Barcelona

El Port solució d'Europa a la Mediterrània

logo entitat

Autoritat Portuària de Tarragona

The smart gateway to Europe

logo entitat

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

logo entitat

Adif Alta Velocidad

logo entitat

Línea Figueras Perpignan S.A.

logo entitat

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Documents

 Taula Estratègica del Corredor Mediterrani

Grup de Treball de serveis de transport, logística i la seva digitalització

 CSM – prova pilot de transport multimodal de productes carnis

Juliol 2016

 Intermodal connections Barcelona Port

Edition: may 2016

 CSM – tríptic de presentació

Edició: maig 2016

 iFreightMED-DC – manifest

10 mesures per millorar la competitivitat dels serveis multimodals al corredor Mediterrani

 iFreightMED-DC – document d’acompanyament

Edició: juny 2015

 iFreightMED-DC – pla d’acció regional // Catalunya

Edició: març 2015

 iFreightMED-DC – mesures d’acompanyament // Catalunya

Edició: novembre 2014