Entitats

logo entitat

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Documents i projectes

 Projecte TRAILS

Data de finalització: novembre de 2020

 CNMC – Informe de supervisió del mercat de transport ferroviari de mercaderies 2017

Publicació: 16 de gener de 2019

 DTES – Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera

Última edició: 1r semestre de 2018

 CIMALSA – Observatori de la Logística

Última edició: 2018

 DEMC – Potenciació del transport multimodal al Corredor del Mediterrani

Edició: abril 2018

 CSM – Principals destinacions exportadores 2016

Edició: febrer 2018

 CNMC – Informe sobre la consulta als representants dels usuaris del mercat ferroviari

Publicació: 31 de gener de 2018

 CNMC – Informe de supervisió del mercat de transport ferroviari de mercaderies 2016

Publicació: 18 de desembre de 2017

 UOTC – ¿Por qué no nos gusta este Corredor Mediterráneo para el transporte de mercancías?

Edició: juliol 2017

 Catàleg de terminals intermodals d’ADIF

Edició: juny 2017