El nus ferroviari de l’àrea de Tarragona és un element clau pel desenvolupament del Corredor Mediterrani i la seva interconnexió amb l’Eix de l’Ebre.

A més, a la mateixa zona, s’hi troben un dels ports més actius de la Península Ibèrica, el polígon petroquímic més important del Sud d’Europa i un dels espais turístics més rellevants de Catalunya.

L’adequada canalització dels fluxos ferroviaris de passatgers, i de mercaderies i la seva connectivitat amb els nuclis urbans, logístics i industrials és un aspecte fonamental pel bon funcionament del Corredor.

Malauradament, és una zona on avui encara les línies convencionals no disposen d’ample de via internacional, hi ha un dels colls d’ampolla ferroviari més grans del Sud d’Europa i on els plans de desenvolupament dels trams de les diverses línies involucrades es troben molt endarrerits. Per altra banda no existeix un programa clar que inclogui les diverses actuacions que cal dur a terme a curt, mig i llarg termini.

L’objectiu de la Conferència és demostrar la importància d’aquest nus ferroviari, definir el tràfic potencial existent i concretar el que cal fer, etapa per etapa, fins aconseguir la plena operativitat de la xarxa ferroviària en aquesta àrea cabdal del Corredor Mediterrani.

Les conclusions de la Conferència es lliuraran al Ministerio de Fomento del Govern Espanyol i a la Direcció de Mobilitat de la Comissió Europea.