Notícies

Imatge

Jornada Emissions de la cadena de transport – Novetats en la regulació del càlcul i reporting

21/nov./2023

Ens trobem immersos en un procés de canvis en l’àmbit de regulació i normativa de repercussions importants per al nostre teixit productiu i logístic. L’activitat de les grans empreses, inclòs el seu accés a finançament i contractes públics, està ja lligada a la seva sostenibilitat social i ambiental. D’altra banda, s’han generat recentment noves obligacions, […]

Imatge

Feedback del CSM a la proposta de Reglament CountEmissionsEU

27/set./2023

El mes de juliol de 2023 la Comissió Europea va presentar la proposta de Reglament CountEmissions EU, ara en fase de recepció de “feedback”. Aquesta proposta estableix el marc per al càlcul de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle en les operacions de la cadena de transport, assumint la metodologia de la nova ISO 14083. Representa un pas essencial de cara a l'estandarització del cà[...]

Imatge

Jornada El Moment del Ferrocarril – Visió de transportistes i carregadors

02/des./2022

  En aquesta jornada s’ha continuat amb el treball de reflexió del CSM, escoltant als clients del ferrocarril: d’una banda a un carregador del clúster vitivinícola (hem convidat un de molt concret i molt interessant, com és Freixenet) i de l’altra als transportistes per carretera amb flota per a pujar al tren: ells són el […]

Agenda

20/juny/2024

Jornada CSM Optimització de la càrrega – La digitalització com a facilitadora en els retorns

Imagen Agenda

Dia: 20 de juny de 2024 Hora: 10.00 – 11.30 Lloc: Presencial: Seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, Av. Diagonal 452, Barcelona Telemàtic: Plataforma Zoom. Optimitzar la capacitat dels mitjans de transport és un aspecte essencial del transport de mercaderies, i en particular, del terrestre. El transportista intenta sempre maximitzar el pes taxable […]

26/febr./2024

El CSM participa en el projecte ESEP4Freight

Imagen Agenda

El CSM participa en el projecte ESEP4Freight • ESEP4Freight desenvoluparà una plataforma web per facilitar a transitaris i carregadors informació relativa als serveis ferroviaris en la xarxa TEN-T • El Comitè de Serveis Multimodals ha participat en la reunió presencial de consulta a stakeholders a Verona, Itàlia ESEP4FreightEl 26 de febrer el CSM ha participat […]

21/nov./2023

Jornada CSM – Emissions de la cadena de transport – Novetats en la regulació del càlcul i reporting

Imagen Agenda

Ens trobem immersos en un procés de canvis en l’àmbit de regulació i normativa de repercussions importants per al nostre teixit productiu i logístic. L’activitat de les grans empreses, inclòs el seu accés a finançament i contractes públics, està ja lligada a la seva sostenibilitat social i ambiental. D’altra banda, s’han generat recentment noves obligacions, incorporant el càlcul[...]

Notes de premsa

28/febr./2024

El CSM participa en el projecte ESEP4Freight

Imagen Agenda

El CSM participa en el projecte ESEP4Freight • ESEP4Freight desenvoluparà una plataforma web per facilitar a transitaris i carregadors informació relativa als serveis ferroviaris en la xarxa TEN-T • El Comitè de Serveis Multimodals ha participat en la reunió presencial de consulta a stakeholders a Verona, Itàlia El 26 de febrer el CSM ha participat […]

20/jul./2021

Balanç dels primers cinc anys de vida del CSM

Imagen Agenda

  El Comitè de Serveis Multimodals, creat avui fa cinc anys, promou que augmenti la demanda de transport de mercaderies amb ferrocarril . Gràcies als estudis de viabilitat del projecte europeu TRAILS s’ha detectat la gran oportunitat que representen les solucions de transport multimodal amb component ferroviària per al sector del vi, i de la […]

18/nov./2020

El Comitè de Serveis Multimodals presenta l’anàlisi del servei multimodal adaptat a les necessitats del sector del vi del Penedès i del Languedoc-Roussillon

Imagen Agenda

  L’estudi considera que existeix una àmplia oportunitat per incrementar la quota modal del transport multimodal del sector del vi, aprofitant els serveis existents. El multimodal és un servei de transport en el qual el tram més llarg es fa en ferrocarril i, per tant, permet un estalvi important en emissions de CO2 i d’altres […]

Àmbits d’actuació

Promoció de solucions eficients per a l’ús de la multimodalitat.

Punt de comunicació centralitzat i finestreta única permanent d’atenció, suport i informació.

Punt de trobada de la demanda per a la integració de serveis multiclient i multiproducte.

Promoció de proves pilot de nous serveis, prioritzant la dimensió internacional.

Promoció de nous models de negoci a l’entorn de la gestió del transport multimodal.

Anàlisi funcional i comercial de nous serveis multimodals, a partir del suport a l’elaboració d’estudis de viabilitat tècnica i econòmica.

Relacions amb altres facilitadors neutrals o comitès similars potencialment interessants per a les empreses establertes a Catalunya.

Participació en projectes europeus i internacionals i en esdeveniments d’interès.

Contacte