Adif ha adjudicat, per un import de 5.986.137,16 euros (IVA inclòs), la gestió de serveis i  comercialització de la terminal de transport de mercaderies de Constantí (Tarragona) a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Transfesa Logistics , Renfe Mercaderies i Solucions Logístiques Integrades, participant cadascuna d’elles en un 33% del capital.

Aquesta UTE serà l’únic explotador autoritzat per Adif per a oferir els serveis en aquesta terminal i  gestionarà la prestació d’aquests al seu sencer risc i ventura, regint-se en qualsevol cas pels principis d’igualtat de tracte, transparència i no discriminació.

Durant un període de vuit anys, prorrogable, com a màxim, quatre anys més, la UTE adjudicatària gestionarà i comercialitzarà la zona logística de la terminal de Constantí dedicada a la càrrega, descàrrega i emmagatzematge de contenidors, amb una superfície aproximada de 60.000 m2, així com cinc vies sota pòrtic.

En aquesta terminal l’UTE està obligada a la prestació del servei de manipulació d’Unitats de Transport Intermodal (UTI) a les empreses ferroviàries i altres candidats que ho sol·licitin d’acord amb les condicions i preus que aprovi el propi adjudicatari, segons disposa la Llei del sector ferroviari, i que ha de publicar en lloc web.

La UTE podrà prestar altres serveis associats a la logística del transport de mercaderies, si els són requerits, com l’emmagatzematge i dipòsit d’UTI, la seva neteja i reparació, inspecció, gestió de duana, facturació, etc. Aquests serveis es realitzaran amb caràcter comercial, d’acord amb els acords assolits entre l’adjudicatària i les empreses interessades en els mateixos.

Igualment, la UTE haurà de realitzar la prestació d’altres serveis vinculats al tren a la terminal de Constantí, com ara els serveis de maniobra o altres operacions sobre el tren, si hi ha empreses ferroviàries que ho sol·licitin. Si finalment no els prestés, aquests serveis podran realitzar-se sota el model d’autoprestació per les diferents empreses ferroviàries que accedeixin a la instal·lació, sent la UTE qui defineixi les condicions d’accés.

Com a compromís de qualitat, l’adjudicatària no podrà cobrar els serveis meritats en el cas que tingui una paralització completa dels mitjans de manipulació superior a 24 hores des del moment en què es realitzi una petició que no pugui ser atesa. Així mateix, s’estableix un augment de l’horari de prestació del servei de manipulació de UTI de 120 minuts respecte de l’horari previ existent. En el cas de les obertures extraordinàries, l’adjudicatari es compromet a atendre les mateixes, si aquestes s’efectuen amb un temps d’antelació de 15 minuts.

El canvi d’adjudicatari no alterarà en cap cas les condicions econòmiques de prestació del servei per a l’any 2019.

Aquesta adjudicació, en línia amb el PITVI del Ministeri de Foment, s’emmarca en el desenvolupament dels models de gestió que des de fa anys porta a terme Adif, possibilitant la participació activa dels diferents actors que intervenen en la cadena logística.

 

Més informació:

Adif

El Mercantil

El Vigía