El contracte contempla l’ús d’un espai de 28.500 metres quadrats per a la prestació del servei de manipulació d’unitats de transport intermodal (UTI) i d’altres activitats associades a la logística de mercaderies. • L’import d’adjudicació és de gairebé un milió d’euros.

10/03/2020. Adif ha adjudicat, per un import de 994.097,28 euros (IVA inclòs), el contracte per a la gestió de serveis i comercialització en la terminal de transport de mercaderies de Tarragona Mercaderies a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per les companyies Transportes Portuarios i APM Terminals Spain Railway.

El contracte contempla l’ús d’un espai de 28.500 m², que alberga una zona logística de 20.180 m², que inclou una platja de vies per a l’estacionament de les composicions ferroviàries (2.400 m² de superfície) i una zona dedicada a la manipulació i estocatge d’UTI (17.780 m²). A més, es contempla una zona de perímetre de seguretat de la instal·lació de 8.320 m².

L’UTE adjudicatària serà l’únic explotador autoritzat per Adif per a la prestació dels serveis lligats a la logística de les mercaderies i gestionarà la prestació d’aquests enterament al seu risc i ventura, segons determina la Llei del Sector Ferroviari, regint-se pels principis d’igualtat de tracte, transparència i no discriminació, assumint l’obligació de prestar-los a qualsevol empresa que els sol·liciti.

Els serveis de manipulació d’Unitats de Transport Intermodal (UTI) en la terminal de Tarragona Mercaderies es presten, des de l’1 de juliol de 2013, per una empresa externa al seu risc i ventura. Des d’aquesta data i fins a agost de 2019 s’han manipulat 80.365 UTI.

La durada del contracte és de 10 anys, amb la possibilitat de ser prorrogat fins a un màxim de 5 anys.

Aquesta adjudicació, en línia amb l’estratègia del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, s’emmarca en el desenvolupament dels models de gestió que des de fa anys duu a terme Adif, possibilitant la participació activa dels diferents actors intervinents en la cadena logística.

Font: Adif.