Adif ha adjudicat a APM Terminals Spain Railway la gestió de serveis i comercialització de la terminal logística de Pla de Vilanoveta (Lleida) per un període de cinc anys, prorrogables dos anys i mig més com a màxim, per import de 269.112 euros (IVA no inclòs).

L’empresa adjudicatària, gestionarà i comercialitzarà, al seu risc i ventura, els espais, instal·lacions i recursos d’aquesta terminal, que compta amb una superfície total per a ús logístic de 17.700 m2 i 2 vies on es realitzen les operacions de càrrega i descàrrega d’UTI.

L’empresa adjudicatària estarà obligada, en aquesta terminal ferroviària amb caràcter de servei públic, a la prestació del servei complementari de manipulació d’Unitats de Transport Intermodal (UTI) a les empreses ferroviàries i altres candidats que ho sol·licitin, d’acord amb les condicions i preus que aprovi el propi adjudicatari, segons disposa la Llei 38/2015 del sector ferroviari.

Aquesta informació s’ha de publicar, per part de l’adjudicatària, en el seu lloc web, des d’on es pugui obtenir gratuïtament en format electrònic, regint-se en qualsevol cas per a la prestació d’aquest servei pels principis d’igualtat, transparència i no discriminació.

L’adjudicatària podrà prestar, amb caràcter comercial, altres serveis associats a la logística del transport de mercaderies, com poden ser l’emmagatzematge i dipòsit d’UTI (excepte els de matèries perilloses), neteja i reparació de UTI, inspecció, la gestió de duana i els acarreos i facturació comercial del tren.

A més, l’empresa adjudicatària podrà oferir la prestació d’altres serveis vinculats o connexos al tren a la terminal, com ara els serveis de maniobra. Si no fos així, aquests serveis podran realitzar sota el model d’autoprestació per les diferents empreses ferroviàries que accedeixin a la instal·lació.

Aquesta licitació s’emmarca dins de les actuacions que Adif realitza, en línia amb el PITVI del Ministeri de Foment, per fomentar la participació activa, en la prestació de serveis, dels diferents agents que intervenen en la cadena logística del transport ferroviari de mercaderies.

APM Terminals Spain Railway és una empresa pertanyent a APM Terminals, un dels operadors de terminals marítimes amb presència al nostre país. APM Terminals Spain Railway va realitzar més de 3.000 trens de contenidors marítims a nivell nacional i va moure 240.000 TEU anuals, l’any passat. Els seus serveis s’estenen a tot l’Inland d’Espanya, disposant d’una xarxa nacional que treballa amb els principals ports, així com amb les terminals ferroviàries connectades als mateixos.

Més informació: Adif.