Nota de premsa:

Enric Ticó, president de CIMALSA empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, especialitzada en el desenvolupament i gestió de parcs logístics i infraestructures per al transport i Joan Amorós, president de l’associació multisectorial FERRMED encarregada de promoure el transport de mercaderies i la competitivitat industrial d’Europa, han signat un acord de col·laboració per a l’elaboració del “Estudi de l’optimització del trànsit i el canvi modal. Corredors principals de la Xarxa Core de la UE” amb l’objectiu d’impulsar el traspàs modal cap al ferrocarril per a disminuir en un 30% les emissions que suposa el sector del transport.

Aquest document que es troba alineat amb els objectius del projecte TRAILS cofinançat per la Unió Europea mitjançant el programa POCTEFA, inclourà treballs definits com les dades de trànsit i saturació dels corredors, complementant les dades més importants que la pròpia actualització dels mapes d’infraestructures que no han sofert canvis rellevants en els últims anys.

FERRMED, assumirà en aquest acord de col·laboració el cost del document de trànsit a més de facilitar a CIMALSA totes les dades de trànsit que resultin. Per part de CIMALSA, es durà a terme la delineació dels mapes de trànsit de mercaderies segons les dades que li faciliti FERRMED en el marc de l’estudi, a més d’ajudar en la definició de les terminals estratègiques que han de complementar i donar serveis als millors fluxos que defineix l’estudi.

Com es recordarà el projecte TRAILS liderat a Catalunya per CIMALSA, té 4 línies d’acció:

–   Finestreta Única
–   Llançament de nous serveis de transport multimodal
–   Accions de suport a la multimodalitat
–   Suport a la innovació en transport multimodal/ferroviari

Més informació: aquí.