Dins del pla d’activitats 2017 del CSM, el Consell General de Cambres ha publicat una convocatòria de pública concurrència d’ajuts econòmics per a la promoció de projectes pilot de serveis multimodals de transport de mercaderies a Catalunya.

L’objecte d’aquesta convocatòria consisteix en la selecció d’expressions d’interès per a la promoció de projectes pilot de serveis multimodals de transport de mercaderies a Catalunya.

Aquests ajuts s’atorgaran per a accions específiques promoció que poden adoptar les modalitats de realització d’estudis, treballs tècnics, desenvolupament de programari i actuacions de demostració i/o difusió.

Es recolzaran accions realitzades entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de gener de 2018, amb uns imports nets compresos entre 6.000 i 30.000 euros, en funció del contingut de les propostes rebudes.

Les accions presentades han de tenir entitat en si mateixes i no ser una mera agregació de despeses sense una relació o objectiu que les identifiqui com a tals.

Tot i que inicialment s’havia anunciat com a data límit per a la presentació de propostes l’1 de desembre, el Consell General de Cambres ha ampliat aquest termini fins l’11 de desembre.

Així doncs, la data límit per a la presentació de les propostes és el dilluns 11 de desembre de 2017.

Font: Consell General de Cambres de Catalunya.