• L’estudi considera que existeix una àmplia oportunitat per incrementar la quota modal del transport multimodal del sector del vi, aprofitant els serveis existents.
  • El multimodal és un servei de transport en el qual el tram més llarg es fa en ferrocarril i, per tant, permet un estalvi important en emissions de CO2 i d’altres gasos contaminants.
  • El projecte TRAILS, en el marc del qual FGC ha encarregat l’estudi, està impulsat pel Comitè de Serveis Multimodals i liderat per CIMALSA

El Comitè de Serveis Multimodals (CSM), òrgan de participació i coordinació del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) i del Departament d’Empresa i
Coneixement (DECO) en el marc del projecte TRAILS (TRAnsnational Intermodal Links towards Sustainability), ha presentat aquest matí en format virtual l’Anàlisi del desenvolupament d’un servei multimodal adaptat a les necessitats del sector del vi del Penedès i del Languedoc Roussillon. Aquest estudi, finançat pel programa europeu Interreg POCTEFA i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), posa de manifest l’oportunitat de creixement que té el servei de transport multimodal en el sector del vi. Aquest servei multimodal és concretament un servei de transport en el qual el tram més llarg es fa en ferrocarril i, per tant, permet un estalvi important d’emissions de CO2 i d’altres gasos contaminants.

Espanya i França i, localment, el Penedès i Languedoc-Roussillon, són grans productors de vi, molt per sobre del seu consum, cosa que el converteix en un sector clarament exportador. Existeixen grans volums d’exportacions cap a països europeus (Alemanya, Bèlgica, Regne Unit, Països Baixos principalment, i, en menor mesura,
països nòrdics) i s’ha detectat una sèrie de serveis multimodals cap a aquests mercats, amb transit times, freqüència i costos competitius.

A més, el vi és una mercaderia molt adequada pel transport multimodal (no perible, sense control de temperatura, pes important pel cas del cava, etc.) i existeix una regularitat d’enviaments, normalment cap a grans hubs. En aquestes condicions, es considera que existeix una àmplia oportunitat per incrementar la quota modal del transport multimodal, aprofitant els serveis existents.

Tot i així, l’ús tradicional del transport per carretera i una possible resistència al canvi de la cadena logística (inèrcia) pot estar provocant una infrautilització d’aquest mode de transport. A dia d’avui el poc tràfic ferroviari es fa des de Perpignan. Els operadors ho justifiquen principalment per la saturació dels accessos a les terminals del Port de Barcelona i problemes de capacitat a altres terminals com Granollers. A això cal sumar les dificultats operatives i de costos del tram Barcelona – Perpignan.

D’altra banda, el multimodal marítim té un pes més important que el multimodal ferroviari, cap a destins com el Regne Unit via el Port de Bilbao (per les condicions d’insularitat). Amb aquestes dades al damunt de la taula, l’anàlisi, realitzat per la consultora Estrada Port Consulting, proposa una sèrie d’aspectes per a millorar i on
aprofundir:

  • Millora de la comunicació i promoció de l’oferta multimodal cap als decisors de la cadena (importadors).
  • Integració de la sostenibilitat del transport en l’estratègia global de producció i distribució sostenible del sector del vi.
  • Millora de la planificació dels estocs per adaptar-se a l’oferta multimodal.
  • Possible canvi d’incoterm (gestió del transport per l’exportador).
  • Disposar d’una terminal ferroviària més centrada al Languedoc-Roussillon (departaments Hérault o Aude) amb serveis intermodals al nord d’Europa.
  • Millora de la freqüència dels serveis des de Barcelona (principalment Alemanya).
  • Millora de l’accessibilitat viària i capacitat a les terminals catalanes.

 

El Comitè de Serveis Multimodals i el projecte TRAILS

El CSM es constitueix el 19 de juliol de 2016 per Acord de Govern entre DTES i el DEMC, amb la missió d’actuar com a facilitador neutral per promoure l’ús del multimodal ferroviari en el transport de mercaderies, des de l’actuació sobre la demanda dels serveis.

El CSM participa actualment en el projecte europeu TRAILS, que aborda el mateix repte des de la perspectiva transfronterera, juntament amb socis d’Occitània.

L’objectiu del projecte TRAILS és l’impuls efectiu de nous serveis ferroviaris de transport de mercaderies per ferrocarril. Es va iniciar el 2018 i té un pressupost
de 1,352 milions d’euros per a implementar actuacions a Occitània i a Catalunya, el 65% del qual està cofinançat pel programa europeu Interreg POCTEFA.

El líder del projecte és CIMALSA (Central i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques). La resta de socis catalans son Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Generalitat a través del Departament de Territori i Sostenibilitat.

I els socis occitans són la Région Occitanie, le Cluster Logistique d’Occitanie (WE4LOG), la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) i l’Agence de développement économique Pyrénées Méditerranée Invest.

6 de novembre de 2020

 

L’estudi es pot descarregar aquí.