El CSM participa en el projecte ESEP4Freight

• ESEP4Freight desenvoluparà una plataforma web per facilitar a transitaris i carregadors informació relativa als serveis ferroviaris en la xarxa TEN-T

• El Comitè de Serveis Multimodals ha participat en la reunió presencial de consulta a stakeholders a Verona, Itàlia

El 26 de febrer el CSM ha participat en la trobada de stakeholders a Verona, Itàlia, en el marc del projecte European Shift Enabler Portal for Freight – ESEP4Freight.
Aquest projecte, que va arrencar el mes de setembre de 2023 i conclourà l’1 d’Agost de 2025, es focalitza en la recerca per a l’impuls del transport de mercaderies per ferrocarril, fent el canvi modal des de la carretera.
ESEP4Freight està coordinat pel Royal Institute of Technology de Estocolm i hi treballen 9 socis de 5 països diferents: Xarxa Europea de Recerca en Transport i Mobilitat per Ferrocarril (Eurnex), Universidad Politécnica de Madrid, Unió Internacional per al Transport Combinat (UIRR), Fundació Eurecat, Gruber Logistics, Tenalach Consulting, Studiengesellschaft für den Kombinierten Verkehr (SGKV) i el Consorzio per la Zona Agricola Industrialle di Verona (ZAI). Té un pressupost de pràcticament 1,3 milions d’euros.
Els objectius principals del projecte ESEP4Freight són els següents:
• Crear, integrar i validar una plataforma web d’accés obert que reuneixi un conjunt de serveis integrats, incloent un mapa interactiu de la infraestructura de transport ferroviari de mercaderies actual, amb visualització de rutes i horaris, una calculadora d’emissions de CO2, una toolbox per contractes i una eina per posar en contacte els diferents agents.
• Proposar recomanacions per a l’adaptació del marc contractual i legal del transport multimodal, d’acord amb les necessitats dels diferents actors implicats en la cadena de subministrament.
• Ajuntar a un gran nombre d’actors del sistema logístic europeu per tal d’identificar les seves necessitats d’informació i provar i difondre els resultats del projecte.
És precisament en relació a aquest últim punt que el CSM ha entrat en el projecte ESEP4Freight, en qualitat de stakeholder, per la seva implicació en la promoció del transport multimodal i per ser punt de contacte entre carregadors i operadors del transport a Catalunya.
Durant les discussions, que s’han organitzat primer en un fòrum general i seguidament en diferents grups organitzats per temàtiques, va sorgir en primer lloc la qüestió sobre quina informació incloure en el visor, tenint en compte que els clients principals seran transitaris i carregadors. El CSM, pel que fa a aquest assumpte, va coincidir amb altres stakeholders en la necessitat d’incloure KPIs específics, com per exemple els temps associats a la realització dels serveis, tant dins de les terminals (incloent el temps d’espera) com pel que fa pròpiament al transport d’origen a destinació.
També s’han tractat altres temes que han estat objecte de l’activitat del CSM en els últims temps: per exemple, la necessitat d’implantar un sistema d’etiquetat obligatori per a les cadenes de transport .
Un altre tema tractat ha estat com incloure en la plataforma informació que posi en valor les externalitats positives del ferrocarril. En aquest sentit, es preveu incorporar el càlcul de les emissions de GEH, en base al que dicta el Reglament CountEmissionsEU, i aplicant al càlcul els principis de l’esmentat reglament i la metodologia de càlcul establerta en la ISO14083.
En aquest terreny de coses, des del CSM s’ha insistit en aquest punt i s’ha expressat la importància d’aquest càlcul en el marc de la nova Directiva CSRD (obligatorietat del reporting d’emissions associades a tota la cadena de valor), i el potencial d’aquesta mesura de cara a estimular en un futur immediat el transvasament de càrrega cap al ferrocarril.
Durant la jornada s’han debatut també altres qüestions en el terreny de les eines d’innovació tecnològica que podrien ajudar a fer el ferrocarril més competitiu; els “gaps” d’informació actualment existents en el món dels serveis ferroviaris; i tot el que té relació amb els contractes intel·ligents.
En concloure la jornada, els organitzadors han transmès als stakeholders que convocaran més reunions en el futur per seguir demanant feedback a mesura que vagi evolucionant el projecte.