• El 2020 s’ha assolit el rècord de quota ferroviària amb un 15% dels contenidors i un 42% dels vehicles moguts en tren.
  • Aquest Pla, aprovat pel Consell d’Administració, proposa actuacions per etapes per assegurar l’increment de tràfics ferroviaris fins a tenir operatius els nous accessos.

En la seva reunió del 24 d’abril de 2021, el Consell d’Administració ha aprovat el Pla d‘Actuació Estratègic per augmentar la capacitat ferroviària actual del Port de Barcelona, fins a la posada en marxa dels nous accessos ferroviaris. Es tracta d’un pla d’actuació per etapes que ha de permetre assegurar l’increment de tràfics ferroviaris amb les infraestructures actuals, facilitant així que el Port de Barcelona pugui seguir avançant en el foment de la intermodalitat i es potenciï el seu paper com a node logístic del nord-est peninsular i del sud d’Europa.

En concret, aquest Pla proposa, en la seva primera etapa, el disseny d’una nova Consigna General de Circulació, que defineix com circular a la zona de servei del Port, de manera que s’optimitzi, garantint absolutament la seguretat, la circulació de trens dintre del recinte portuari, fent compatible la circulació simultània de trens de diferent ample, permetent un mínim de tres circulacions per hora en un mateix sentit en qualsevol dels accessos principals al Port.

En una segona etapa, es crearà un Control de Trànsit Centralitzat (CTC). Això comportarà un canvi del model de gestió actual dels trens i una ampliació dels horaris de prestació dels serveis ferroviaris, així com canvis tecnològics en el control remot de la circulació i la construcció de noves infraestructures ferroviàries dintre del recinte portuari, com és el desdoblament de vies al moll Príncep d’Espanya i a la Dàrsena Sud o la inserció de carril UIC en l’accés del carrer 4, entre d’altres.

La tercera etapa d’aquest Pla, que es desenvoluparà a mig termini, implica la implantació d’un Centre de Comandament Ferroviari (CMF) que gestionarà de forma conjunta els nous accessos, una vegada estiguin operatius, i les actuals vies de la zona de servei del Port de Barcelona. Així mateix, aquest Centre de Comandament estarà preparat per integrar futures ampliacions de la infraestructura portuària, així com qualsevol nova necessitat ferroviària. Aquesta acció també comportarà canvis en la gestió ferroviària i en la tecnologia emprada, entre d’altres.

Font: Port de Barcelona