El projecte TRAILS (Transnational Intermodal Links Towards Sustainability) finançat pel programa europeu POCTEFA 2014-2020, promou accions encaminades a la promoció de la intermodalitat carretera-ferrocarril a l’entorn transfronterer Catalunya / Occitània.

En el marc d’aquest projecte, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha posat a disposició un Servei de consultoria especialitzada de suport tècnic i comercial a tres grups d’empreses que anteriorment havien mostrat el seu interès en incrementar la oferta de serveis transnacionals multimodals amb component ferroviària amb parada a una terminal de Catalunya o Occitània.

Una de les empreses a les que es dona suport és Multirail, que opera el servei entre el sud oest d’Espanya i Catalunya, on s’enllaça amb els serveis internacionals amb el centre i nord d’Europa. Es tracta d’un servei multiclient i multiproducte capaç de carregar tot tipus de contenidors i caixes mòbils.

L’empresa ferroviària que presta el serveis de tracció és Captrain, dedicada al tràfic de mercaderies i la logística del transport, que també forma part de les empreses beneficiàries dels ajuts del Projecte TRAILS. Captrain té una cartera diversificada de clients amb coneixement a tots els sector productius i el Grup Captrain, està present a tota Europa.

Captrain té les locomotores ibèriques més potents i versàtils (ES-PT interoperable, la major flota híbrida d’Europa combinant elèctrica + dièsel per trams no electrificats o l’última milla), i amb l’arribada de les noves locomotores internacionals el darrer trimestre 2021, les més potents de mercat, Captrain Espanya vol revitalitzar tot el Corredor Mediterrani per França i Espanya.

Multirail, en col·laboració amb Captrain, a través dels Hubs de Barcelona i Còrdova ofereixen servei de terminal a terminal. El servei disposa de fins a 3 freqüències a la setmana, amb un trànsit de 24 hores entre Sant Roc i Barcelona, amb parades a Sant Roc, Sevilla (La Negrilla), Còrdova (El Higuerón), Tarragona (Entrevías) i Barcelona (Morrot).

Multirail ofereix combinacions de trens amb tots els operadors europeus, connexions directes amb França, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Itàlia, i amb possibilitat de connexió amb el Regne Unit, Polònia, Escandinàvia, sud d’Itàlia i resta d’Europa de l’Est.

L’oferta multimodal de Multirail ofereix un “tren d’avantatges”:

  • Menors emissions de CO2 i externalitats del transport.
  • Major càrrega útil, reduint el cost i de les emissions per tona transportada.
  • Reducció de costos fixos de personal i tractores enfront de la carretera.
  • Possibilitat d’estoc avançat.
  • Conciliació vida professional i familiar dels conductors de camió.
  • Domini de l’idioma local per part dels conductors.
  • Eliminació de risc de contaminació amb contenidors dedicats en exclusiva a granels.
  • Condicions econòmiques adaptades al roundtrip
  • Transit time competitiu i fiable

Com a exemple es mostra una comparativa entre el transport per carretera (monomodal) i el multimodal entre Còrdova i Anvers, amb destinació final Països Baixos, via el hub Barcelona – Morrot. Es tracta d’una connexió amb alta freqüència, amb costos competitius (20% menys que el transport monomodal aproximadament) uns menors efectes mediambientals i socials (77% menys d’emissions de CO2e i 85% menys costos totals de externalitats del transport, incloent accidents, efectes sobre el canvi climàtic i contaminació de l’aire).