El projecte TRAILS (Transnational Intermodal Links Towards Sustainability) finançat pel programa europeu POCTEFA 2014-2020, promou accions encaminades a la promoció de la multimodalitat ferroviària en el transport de mercaderies transfronterer Catalunya / Occitània.

En el marc d’aquest projecte, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha posat a disposició un Servei de consultoria especialitzada de suport tècnic i comercial a tres grups d’empreses que anteriorment havien mostrat el seu interés en incrementar la oferta de serveis transnacionals multimodals amb component ferroviària amb parada a una terminal de Catalunya o Occitània.

El suport de la consultoria especialitzada, que en aquest cas ha estat la UTE Estrada Port Consulting – Xavier Lluch, s’ha anat concretant, entre d’altres, en les següents actuacions:

  • Estudi de mercat amb entrevistes a carregadors en el Sud de França que poguessin tenir un interès a incloure en les seves cadenes logístiques el transport intermodal entre Catalunya i els seus centres logístics a França, en tots dos sentits.
  • Anàlisi de viabilitat de la posada en marxa de nous serveis intermodals entre Catalunya i destinacions / orígens diversos a Europa. L’anàlisi ha posat en relleu tant les oportunitats com els frens que dificulten una oferta competitiva per part de les empreses ferroviàries.
  • Anàlisi de les connexions possibles entre serveis nacionals i els diferents punts estratègics a Europa, mostrant la competitivitat relativa en temps de trànsit, costos de transport i externalitats, comparant l’opció de transport per carretera amb les diferents combinacions possibles entre diversos serveis de transport intermodal existents. S’han pres en consideració els serveis intermodals amb origen / destinació tant a l’entorn de Barcelona com a les terminals franceses properes a la frontera.
  • Accions de promoció dels serveis de transport intermodal entre els carregadors de mercat espanyol, participant en webinars i esdeveniments organitzats en el marc de diferents iniciatives. En aquests actes es donen a conèixer els serveis operats pels beneficiaris de el programa TRAILS, tant a Espanya com a França.
  • Contactes entre diferents operadors ferroviaris, promovent acords de cooperació que permeten la comercialització d’ofertes coordinades entre diversos d’ells, facilitant la internacionalització de l’oferta de les empreses locals.

El Comitè de Serveis Multimodals (CSM) actua a Catalunya com a facilitador neutral de serveis multimodals de mercaderies i per això els seus integrants han treballat durant els últims tres anys juntament amb actors rellevants de el món del transport de mercaderies a Occitània en el projecte TRAILS.

Una de les accions de TRAILS i dels objectius del CSM és la monitorització dels serveis ferroviaris multimodals multiclient. En les següents imatges es mostren les connexions multimodals en ample UIC en l’àmbit de Catalunya / Occitània, a les terminals de Barcelona Morrot, a la banda Catalunya, l’única al costat de Can Tunis i terminals del port de Barcelona que disposen d’ample UIC, i Perpinyà – Saint Charles Conteneur Terminal i Distriport Le Boulou al costat francès.

A aquestes connexions UIC cal afegir-hi l’oferta disponible entre Catalunya i el centre i nord d’Europa en ample ibèric des de les terminals de Tarragona Constantí i ​​Granollers Mercaderies, que fan transbord a les terminals de Portbou. A mesura que l’ample UIC vagi desenvolupant-se podran anar generant més serveis multimodals, com és el cas de Tarragona, incrementant l’oferta ferroviària i per tant, la competitivitat del Corredor Mediterrani.

Entre els nous serveis en ample UIC cal destacar la recuperació de la 5a freqüència de l’operador Hupac el mes d’abril 2021, entre Barcelona i Anvers (Combinant Terminal), que permet entre d’altres, connexions eficients amb Escandinàvia, Polònia, i altres països de Europa de l’Est.

Lamentablement cal destacar la supressió de el servei de l’operador Shuttlewise a febrer 2021 entre Barcelona Morrot i Rotterdam, així com la supressió (temporal) del servei d’autopista ferroviària de l’operador VIIA entre Barcelona Can Tunis i Bettembourg a l’inici de la crisi del COVID-19.

A la part francesa cal destacar la posada en marxa aquest mes de juny del servei de Novatrans GreenModal Transport, en la línia Perpinyà-Paris Valenton per a la càrrega de semiremolcs reforçats tipus P400, que es carreguen / descarreguen amb sistema lo-lo, amb 5 freqüències setmanals. Prèviament només es podien carregar caixes mòbils i contenidors.

Així mateix, l’operador Cargo Beamer preveu iniciar aquest mes de juny un servei d’autopista ferroviària entre Perpinyà Saint Charles Conteneur Terminal i Calais, amb 4 freqüències setmanals, que es preveu que vagin augmentant fins a les 6 freqüències per setmana a finals d’any.