La creixent oferta ferroviària entre el port català i Saragossa –que ja suma 7 serveis diaris en cada
direcció- es va veure ampliada el desembre de 2016 amb el nou servei Canal Frío, dedicat al transport
de càrrega a temperatura controlada. Amb l’objectiu de potenciar la internacionalització del sector
agroalimentari, molt important en l’economia aragonesa, Canal Frío disposa ja d’un tren diari en cada
sentit.

L’expansió del mode ferroviari entre Barcelona i Saragossa s’ha traduït en una important reducció
dels costos de transport en aquest corredor, estimada en un 20%. En total, el Port de Barcelona
disposa de 37 serveis setmanals amb la capital d’Aragó, a més de 5 serveis setmanals amb Selgua
(Osca).

Font: Autoritat Portuària de Barcelona.