La nova plataforma logística gestionada per Setemar, empresa integrada al Grup Alonso, destaca per permetre realitzar el transport ferroviari de mercaderies en ample europeu fins a Barcelona i des d’allà distribuir la càrrega amb destinació al hinterland de la Ciutat Comtal. Alhora, des d’aquest punt la càrrega pot ser reexpedida a la resta del territori nacional per tren en ample ibèric.

La terminal intermodal que ja es troba operativa, “pot considerar-se la porta d’enllaç del Corredor Ferroviari Mediterrani amb Europa” en permetre rebre circulacions entre Espanya i la resta d’Europa, així com cap a l’interior de la península, sense necessitat de deternerse a la frontera francesa.

Situada als voltants del port de Barcelona, ​​aquesta nova infraestructura compta amb una ubicació estratègica respecte als principals corredors de transport de mercaderies, cosa que la converteix en un clar exemple d’intermodalitat.

Instal·lacions d’última generació

Barcelona Terminal Intermodal Polivalente compta amb un mòdul intermodal de 30.000m2 al qual s’accedeix a través de vies d’ample mixt (UIC i ibèric) embegudes en formigó. D’aquesta manera es facilita l’operativa transversal i es redueixen els temps de càrrega i descàrrega respecte als d’instal·lacions convencionals.

A més, compta amb una nau d’emmagatzematge de 10.000m2 de superfície amb accessos ferroviaris d’ample mixt que permeten realitzar les operacions de càrrega, descàrrega, manipulació i estocatge a l’interior de la mateixa.

La infraestructura està dotada de mitjans tecnològics que garanteixen un flux d’informació àgil i precisa entre tots els actors que conformen la cadena logística. D’aquesta manera s’aconsegueix un monitoratge en temps real de en quin punt es troba la càrrega i es redueixen en temps i nombre les gestions administratives associades al transport mercaderies.

La plataforma logística es complementa amb diverses zones dedicades als serveis de manteniment en fred, rentat, dipòsit i reparació de contenidors, així com pàrquing de vehicles pesants i una futura estació de servei tant per a vehicles dièsel com per al subministrament de Gas Natural Vehicular.

Font: Grupo Alonso.