A partir de febrer de 2019, el servei que comercializa Hupac entre Anvers i Barcelona és capaç de transportar semiremolcs. És la primera vegada que s’admet aquest tipus d’unitat de càrrega a la xarxa espanyola, una fita per al transport intermodal que s’ha aconseguit després d’un exitós període de prova, juntament amb RENFE i SNCF.

Aquest servei ofereix sortides diàries amb atractius temps de trànsit A-C. A més de contenidors i caixes mòbils, també es poden transportar semiremolcs amb codificació P386. Viatgen en vagons especials de pis baix i requereixen una lona extra forta XL.

Hupac va introduir el servei entre Anvers i Barcelona el 2008 i registra una demanda creixent. L’horari de tancament dels clients a la terminal d’Anvers Combinant és a les 17 hores. El transbordador travessa França, on es pot aconseguir un perfil màxim de P386, i entra a la xarxa espanyola per la línia UIC sense necessitat de canviar els eixos. El temps de recollida a la terminal de Barcelona Morrot és el dia C.