En aquesta jornada s’ha continuat amb el treball de reflexió del CSM, escoltant als clients del ferrocarril: d’una banda a un carregador del clúster vitivinícola (hem convidat un de molt concret i molt interessant, com és Freixenet) i de l’altra als transportistes per carretera amb flota per a pujar al tren: ells són el punt d’enllaç clau entre el carregadors i l’operador ferroviari, i transmeten a aquests últims les necessitats, en termes de  freqüència i versatilitat de serveis, de cara a una intermodalitat eficient.

Al llarg de la jornada ha quedat palès que s’està trencant la mentalitat de camió i ferrocarril com a competència; i està confirmant-se que la col·laboració entre els dos modes és la clau de l’èxit. Queden, però, per cobrir necessitats essencials per garantir aquest èxit, molt especialment en el terreny de les terminals intermodals.

Link al video de la jornada:

https://bit.ly/3XQuI0N