El transport de mercaderies per ferrocarril va caure un 3,1% i confirma la tendència negativa iniciada el 2016.

La quota de l’activitat ferroviària se situa entre les més baixes de la Unió Europea, només per davant de Grècia i Irlanda.

La progressiva repercussió dels costos de la xarxa de ferrocarril als cànons que paguen les empreses a l’Adif per l’ús de la infraestructura posa en risc la viabilitat del transport de mercaderies per tren.

Informe complet aquí.