La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) ha aprovat un informe que analitza els resultats de la consulta realitzada als representants dels usuarios dels serveis de transport ferroviari de mercaderies i viatgers (INF/DTSP/131/17).

Per a l’elaboració de l’informe, la CNMC ha consultat a les companyies i a les associacions d’usuaris del transport de mercaderies pertanyents als sectors de la logística, carregadors, transportistes, productes, etc. En el cas del transport de viatgers, s’ha consultat als representants dels viatgers per ferrocarril i associacions d’empreses.

Transport de mercaderies

En relació al transport de mercaderies, la majoria de les opinions traslladen unes perspectives negatives i dificultats per a que aquesta modalitat pugui competir amb el transport per carretera. Les raons d’aquesta situació són múltiples i van des dels costos derivats del ferrocarril a la limitada flexibilitat dels tràfics, donat que per a resultar competitius es requereixen càrregues elevades i llargues distàncies.

 

Informe complet aquí.