Espanya i França fan pública una convocatòria de manifestacions d’interès per a l’establiment de serveis internacionals d’Autopistes Ferroviàries (AF) als corredors Atlàntic i Mediterrani

La convocatòria de manifestacions d’interès, dirigida als dissenyadors i fabricants de material rodant, per a l’establiment de serveis internacionals d’Autopistes Ferroviàries (AF) als corredors Atlàntic i Mediterrani, permetrà la presentació de dossiers en format electrònic fins el 30 de juny de 2017.

Aquest pas segueix el que estableix en el “full de ruta” aprovada pel grup de treball francoespanyol sobre les Autopistes Ferroviàries, que va ser creat a l’octubre de 2015.

La publicació es realitza de manera paral·lela a Espanya i França, i està oberta a tots els dissenyadors i fabricants de material rodant ferroviari puguin estar interessats en la provisió d’aquest material per a la posada en marxa dels serveis internacionals d’Autopistes Ferroviàries.

La principal finalitat de la convocatòria és posar a disposició dels Estats els elements necessaris per definir i orientar millor les seves polítiques en matèria d’infraestructures. D’aquesta manera, els Estats podran conèixer la naturalesa i les característiques del material rodant actualment disponible o que podria estar disponible en el futur; i les condicions en què seria possible disposar d’aquests materials per la prestació dels esmentats serveis.

En aquest sentit, la convocatòria sol·licita dels dissenyadors i fabricants la definició, amb suficient precisió, de diversos aspectes de la solució tècnica que proposin, com ara:
– Característiques tècniques del material rodant i possibilitats de la càrrega (dimensions, restriccions, etc.)
– Característiques requerides específicament a les terminals per el material rodant proposat per a l’operació dels serveis.
– Informació sobre les possibilitats d’adaptació del material i limitacions per a la composició de trens de diferents longituds.
– Informació sobre l’estat d’avançament dels procediments administratius relacionats amb aquests materials (autorització de posada en servei comercial, certificats de compatibilitat amb la infraestructura ferroviària) i previsió de terminis per a la seva obtenció, si fos el cas.
– Referències dels fabricants respecte d’aquests materials i la descripció dels usos que d’ells han estat realitzades.
– Informacions relatives a la comercialització, la producció i els costos de la solució proposada de cara als futurs operadors del servei.

Els resultats i informació obtinguts en aquesta convocatòria de manifestacions d’interès, serviran de base per a una segona convocatòria de manifestacions d’interès adreçada als interessats en la prestació dels serveis d’Autopistes Ferroviàries als corredors Atlàntic i Mediterrani.