L’objectiu principal del nou coordinador serà impulsar el desenvolupament del Corredor, aconseguir la seva plena operativitat en els marcs establerts per la UE i millorar la interlocució amb les diferents administracions i agents socials implicats.

Entre les seves funcions s’inclou també la d’elaborar una proposta de pla de treball a cada un dels agents implicats i fer el seguiment de la seva execució, així com estudiar la demanda de serveis de transport i identificar les possibilitats de finançament.

A més, Barios ha estat designat president-director de l’Agrupació Europea d’Interès Econòmic (AEIE) del Corredor Mediterrani, integrada per Espanya, França, Itàlia, Eslovènia, Hongria i Croàcia.