La compra consisteix en cinc locomotores i seixanta-sis vagons per tal de renovar el material mòbil de mercaderies de FGC i incrementar la seva capacitat per a transportar mercaderies; una operació important per a una empresa, FGC, insígnia per l’alta qualitat del servei que ofereix i pel seu compromís ambiental.

La renovació s’ha pressupostat en 43,2 milions d’euros: 30 milions per les 5 noves locomotores i 13,2 milions pels 66 nous vagons. Amb aquesta nova adquisició el parc mòbil passarà de tenir 7 locomotores i 98 vagons, a tenir 9 locomotores i 164 vagons.

El transport de mercaderies prestat per FGC té un impacte important en l’economia i, en particular, a les comarques del Baix Llobregat i el Bages, així com permet fomentar el transport sostenible en el sentit d’afavorir el transport per ferrocarril versus el transport per carretera.

La substitució de les tres actuals locomotores de línia 254 (dièsel) per les cinc noves locomotores duals, que circularan amb tracció elèctrica en els trams que actualment ja disposen de catenària (Manresa – Martorell – Sant Boi), comportarà una reducció de consum de gasoil d’un 66 % i una reducció global del 66% de les emissions contaminants. I respecte el material comprat, cal destacar que les locomotores seran en un 95% reciclables.

L’augment del material comporta una major capacitat del transport. FGC estarà en disposició de fer, fins a 16 circulacions diàries i això significarà treure 202.602 camions/any de la carretera i un estalvi de fins a 10,3 milions de litres de gasoil/any.

Més informació:

Nota de premsa

Dossier