Espanya, Portugal, França i la Comissió Europea es reuneixen per abordar la millora de les connexions ferroviàries de la península ibèrica amb el país gal.

A la trobada s’han debatut les previsions d’inversió en infraestructures ferroviàries a cada país per als propers anys, amb especial atenció a les connexions transfrontereres.

La creació d’aquest grup es va acordar el passat mes d’abril, en el marc de les jornades sobre les xarxes transeuropees de transport organitzades per la Comissió Europea a Ljubljana (Eslovènia).

En aquest sentit, França i Espanya han acordat celebrar una reunió tècnica al setembre i elaborar un full de ruta comú amb les actuacions a desenvolupar, per al que es valoraran les possibilitats de sol·licitar ajudes europees de manera conjunta.

Per part de la Comissió Europea, s’ha valorat molt positivament la posada en marxa d’aquest grup de treball quadripartit, que està plenament alineat amb les propostes comunitàries per al desenvolupament de la xarxa transeuropea de transports pel que fa a la coordinació d’actuacions en les seccions transfrontereres.

Així mateix, s’ha celebrat la proposta francoespanyola d’elaborar un full de ruta d’actuacions immediates per a la millora del transport internacional de mercaderies per ferrocarril i s’ha instat a França a garantir les inversions necessàries en la seva xarxa per complir els criteris establerts en els reglaments comunitaris en l’horitzó de 2030.

Finalment, s’ha emplaçat els assistents a una propera trobada dels equips tècnics del grup quadripartit en l’últim trimestre de l’any, a Badajoz, on es posaran en comú els avenços realitzats.

 

Font: Ministeri de Foment.