Els governs espanyol i francès han publicat dues convocatòries de Manifestació d’Interès comunes relatives a l’establiment de serveis d’Autopistes Ferroviàries / Ferroutage en els eixos Atlàntic i Mediterrani.

Aquestes convocatòries de Manifestacions d’Interès tenen com a objectiu suscitar les iniciatives dels actors industrials en proporcionar respostes i solucions operatives per a aquests serveis.

La data límit per a la tramesa dels dossiers de resposta a la convocatòria de manifestacions d’interès sobre els serveis d’autopistes ferroviàries en els eixos Atlàntic i Mediterrani s’ha endarrerit fins el 27 de juliol de 2018.

Documentació específica: aquí (en castellà).