Els governs espanyol i francès han publicat dues convocatòries de Manifestació d’Interès comunes relatives a l’establiment de serveis d’Autopistes Ferroviàries / Ferroutage en els eixos Atlàntic i Mediterrani.

Aquestes Manifestacions d’Interès són continuació de les realitzades el 2017 i adreçades als fabricants de material rodant, en el marc del “Full de Ruta” aprovada pel Grup de Treball Hispà-Francès sobre autopistes ferroviàries, per identificar les solucions tècniques que permetin el transport de semiremolcs de carretera per ferrocarril. L’informe elaborat pels Estats, que s’incorpora a les actuals consultes, especifica les característiques i funcionalitats dels materials proposats pels cinc dissenyadors i fabricants que van respondre a la consulta.

Aquestes consultes es refereixen als itineraris que connecten el Nord-oest (Vitòria) i l’Est d’Espanya (València-Múrcia) amb el Nord i l’Est de França (Calais / Lille / Metz) o fins i tot més enllà: via Irun, Bordeus i París per l’eix Atlàntic, d’una banda; via Barcelona, ​​Avinyó i Lió per a l’eix Mediterrani, de l’altra. Els dos eixos poden permetre un servei amb Ile-de-France.

Aquestes convocatòries de Manifestacions d’Interès tenen com a objectiu suscitar les iniciatives dels actors industrials en proporcionar respostes i solucions operatives per a aquests serveis.

Els interessats estan convidats a participar en aquestes consultes abans del 16 de juliol de 2018.

Els documents que les regeixen es troben publicats a les pàgines web de tots dos ministeris: http://www.fomento.es/autopistasferroviarias i https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/autoroutes-ferroviaires.

Documentació específica per al Corredor Mediterrani: aquí (en castellà).