Respostes a les preguntes formulades en el decurs del procés de consulta a les partes interessades en l’explotació dels serveis d’autopistes ferroviàries: aquí (en castellà).