Canal Frío, al servei de la indústria agroalimentària d’Aragó

La posada en marxa de Canal Frío obre noves oportunitats per a la internacionalització de la indústria agroalimentària d’Aragó. Es tracta d’un servei ferroviari específic per a contenidors a temperatura controlada (congelada i refrigerada) que connecta directament la Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ) amb el Port de Barcelona.

Canal Frío, que després d’un període de proves va iniciar oficialment les seves operacions el desembre de 2016, s’ha consolidat amb quatre freqüències setmanals i té la previsió d’oferir un tren diari en cada sentit a curt termini. APM Terminals Railway Barcelona, que ha realitzat l’adaptació dels combois a aquest tipus de tràfic (grups electrògens, connexió a la xarxa en cada vagó, etc.), és l’operador d’aquest servei. Els combois tenen una capacitat màxima de 28 contenidors refrigerats.

tmZ ha posat en marxa aquest servei per a donar resposta a les necessitats logístiques de la puixant indústria agroalimentària d’Aragó i del nord-est espanyol. Els principals clients amb qui ha iniciat les operacions són importants grups carnis aragonesos i empreses dedicades a les verdures congelades. Durant els primers mesos, Canal Frío operarà exclusivament amb productes congelats amb l’objectiu d’estendre el servei a altres segments logístics a mitjà termini. Aquest nou servei ferroviari ha estat dissenyat per atendre tota mena de tràfic a temperatura controlada, com són, per exemple, els productes frescos (fruites i hortalisses) o el vi. Saragossa té grans productors vinícoles, de renom mundial i amb un alt índex exportador (la Rioja, Aragó, Navarra, etc.) en un radi relativament curt.

tmZ segueix creixent

Canal Frío ha permès a tmZ fer un salt qualitatiu dels serveis que ofereix als seus clients. En funcionament des del 2001, any en què va generar un tràfic de 5.000 TEU, tmZ va tancar l’exercici passat amb un tràfic de 300.000 TEU, dels quals el 85% tenen el seu origen o destí al Port de Barcelona. tmZ, que es va crear amb l’objectiu d’apropar els serveis del Port de Barcelona als seus clients, apostant pel ferrocarril com a manera de transport eficient i sostenible, es va dotar de terminal ferroviària pròpia el 2007. Avui, tmZ ofereix 22 connexions setmanals amb el Barcelona, a més d’altres connexions amb els ports de Bilbao i València.

A més d’ampliar els seus serveis, tmZ també ha ampliat les seves instal·lacions en 35.000 m2, la qual cosa suposa un creixement de la capacitat de la terminal de l’ordre del 67%. Concretament s’han posat en servei dues noves vies de 550 metres per a operacions de càrrega i descàrrega; 15.000 m2 de depot per a contenidors plens i buits; i 9.000 m2 dedicats a aparcament per a facilitar l’entrada i la gestió dels camions a la terminal. També, coincidint amb la posada en marxa de Canal Frío, ha habilitat 60 connexions per a reefers, la qual cosa dóna la terminal capacitat per a tenir emmagatzemats simultàniament els contenidors corresponents a més de dos combois. La inversió total ha estat de 4,8 milions d’euros.

Les noves instal·lacions i serveis reefer de tmZ, situats a Mercazaragoza, obren noves possibilitats per a l’exportació -gràcies a la completa oferta de línies marítimes regulars del Port de Barcelona- als productors agroalimentaris d’Aragó i la vall de l’Ebre.

http://www.tmzaragoza.com/

 

Més informació: Port de Barcelona.