Entitats

logo entitat

Escola Europea Intermodal Transport

Centre de formació de referència en transport intermodal i logística, estretament vinculat a projectes Europeus

logo entitat

Pacte Nacional per a la Indústria

Departament d'Empresa i Coneixement

logo entitat

Corredor Mediterrani

Departament de Territori i Sostenibilitat

logo entitat

Corredor Mediterrani

Comissió Europea

logo entitat

European Rail Facilities Portal

logo entitat

Rail Freight Corridor 6

logo entitat

Autoritat Portuària de Barcelona

El Port solució d'Europa a la Mediterrània

logo entitat

Autoritat Portuària de Tarragona

The smart gateway to Europe

logo entitat

Digital Transport & Logistics Forum

logo entitat

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias – Declaracion sobre la Red 2023

Documents i projectes

 CIMALSA – Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana (ELIEC)

 CNMC – INFORME ANUAL DEL SECTOR FERROVIARIO 2022

 FGC – Implementació d’un servei multimodal pel sector del ví del Penedès i el Languedoc-Roussillon

Publicació: setembre de 2020

 DEC – Potenciació de l’operador de transport multimodal al Corredor del Mediterrani

Publicació: juny de 2019

 CIMALSA – Observatori dels costos del transport de mercaderies per ferrocaril

Última edició: 2021

 Projecte TRAILS

Data de finalització: novembre de 2020

 DTES – Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera

Última edició: Abril 2023

 CIMALSA – Observatori de la Logística

Última edició: 2023

 DEMC – Potenciació del transport multimodal al Corredor del Mediterrani

Edició: abril 2018

 CSM – Principals destinacions exportadores 2016

Edició: febrer 2018