Els pròxims dies 2 a 5 de març de 2020 es durà a terme entre Barcelona i Perpignan un programa de formació orientat a la gestió del transport multimodal transfronterer de mercaderies. Els objectius d’aquest programa són:

• Analitzar els diferents elements que són necessaris per a contractar un tren i els seus costos associats.

• Conèixer la infraestructura i els equips intermodals que permeten utilitzar el transport ferroviari i les autopistes ferroviàries com a part de la cadena de transport multimodal.

• Promoure l’ús del transport ferroviari difonent les seves característiques i particularitats.

El programa, desenvolupat per l’Escola Europea – Intermodal Transport i promogut dins del projecte TRAILS (TRAnsnational Intermodal Links towards Sustainability), està compost per un conjunt de classes teòriques, quatre visites tècniques a terminals intermodals i la resolució d’un cas pràctic per part dels alumnes. El perfil d’alumnes als quals està orientat són empresaris, gestors de flotes o experts en logística d’empreses de transport per carretera que busquen una solució intermodal per al transport de llarga distància dels seus semiremolcs.

Pot descarregar el fullet informatiu fent clic aquí.