Sens dubte els Corredors Mediterrani i Atlàntic, així com l’Eix de l’Ebre són les vies de transport més importants de la Península Ibèrica. Les sinèrgies que es poden derivar, d’una bona interconnexió antre tots tres, són d’una gran importància per al desenvolupament socioeconòmic d’una àrea que concentra la major part de l’activitat industrial i logística de l’Estat Espanyol.

És per això que aquesta Conferència vol posar en valor els tràfics potencials existents susceptibles d’emprar el ferrocarril, així com identificar les actuacions necessàries en les infraestructures relacionades amb aquest sistema de transport per aconseguir-ho (adequació de les línies, de les terminals intermodals i de les connexions amb els polígons industrials, les terminals i els ports).

La implicació de les Administracions europea, espanyola i de les regions involucrades, activant també la col·laboració amb l’empresa privada, és una qüestió essencial per assolir que el ferrocarril tingui una quota dins del conjunt del transport terrestre de mercaderies que s’apropi a la mitjana de la UE (17÷18%).