JORNADA
EMISSIONS DE LA CADENA DE TRANSPORT – NOVETATS EN LA REGULACIÓ DEL CÀLCUL I REPORTING

Dia: 21 de novembre de 2023
Hora: 9:30 – 11:30
Lloc: Presencial:
Seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, Av. Diagonal 452, Barcelona
Telemàtic:
Plataforma Zoom.

Ens trobem immersos en un procés de canvis en l’àmbit de regulació i normativa de repercussions importants per al nostre teixit productiu i logístic. L’activitat de les grans empreses, inclòs el seu accés a finançament i contractes públics, està ja lligada a la seva sostenibilitat social i ambiental. D’altra banda, s’han generat recentment noves obligacions, incorporant el càlcul i reporting de la petjada ambiental incloent tota la cadena de valor, la qual cosa tindrà una repercussió directa en les empreses de transport. En aquesta jornada es pretén aclarir tot el context del marc normatiu actual i, seguidament, aixecar preguntes i inquietuds pel que fa a les implicacions immediates d’aquests instruments de la política de reducció d’emissions del Europea, per a les empreses carregadores i les empreses de transport.

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
9:30 Benvinguda
Sr. Pere Condom Vila,
Cap de l’Àrea d’Anàlisi Estratègica, Direcció General d’Indústria, Departament d’Empresa i Treball, Generalitat de Catalunya.

9:45 Introducció a la temàtica de la jornada: El transport en el context de la política Europea de reducció d’emissions
Sra. Alicia Casart, Directora d’Estudis d’Infraestructures, Cambra de Comerç de Barcelona

BLOC 1 – PONÈNCIES: NOU ENTORN NORMATIU, CÀLCUL D’EMISSIONS
10:00 Canvis recents en la legislació Europea: Obligatorietat de càlcul de les emissions de la cadena de valor.
Sr. Pablo Chamorro, Director de Ecomundis

10:15 Càlcul de les emissions del transport conforme a la ISO 14064-part 1
Sra. Marta Hidalgo, Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Generalitat de Catalunya

10:30 Nova ISO 14083 per al càlcul d’emissions: Fonaments i implicacions
Sr. Efrain Larrea, Manager de Logística i planificació del transport, MCrit

TAULA RODONA I TORN OBERT DE PREGUNTES
10:45 Taula rodona: Desafiaments que planteja el nou entorn normatiu als agents de la cadena de transport
• Sr. Carlos Castán CELSA
President de l’Associació de Carregadors d’Espanya (ACE), Responsable Corporatiu de Logística Externa, CELSA Group
• Sr. Rafael Quiles, SERTRANS
Adjunt a Direcció/Deputy Manager, SERTRANS
• Sr. Jesús Lozano, LOTRANS
President de Federació Catalana de Transports de Barcelona, Transcalit
Moderació: Sr. Simó Batlle, Director tècnic de negoci, CIMALSA

TORN OBERT DE PARAULES I CLOENDA

11:15 Cloenda
Sr. Narcís Bosch Andreu,
Director Gerent del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya