Dia: 20 de juny de 2024
Hora: 10.00 – 11.30
Lloc: Presencial:
Seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, Av. Diagonal 452, Barcelona
Telemàtic: Plataforma Zoom.

Optimitzar la capacitat dels mitjans de transport és un aspecte essencial del transport de mercaderies, i en particular, del terrestre. El transportista intenta sempre maximitzar el pes taxable (combinant mercaderia densa i lleugera) i minimitzar els recorreguts en buit i els temps d’espera.
En aquesta jornada presentarem un estudi impulsat pel Departament d’Empresa i Treball, en el qual s’analitzen els desafiaments existents en aquest terreny, destacant la imprescindible cooperació entre actors de la cadena de transport (transportistes, transitaris i carregadors), que, a la pràctica, és molt complicada; però s’obren perspectives positives gràcies al potencial ofert per la digitalització (amb primers casos d’èxit en aquest terreny), la qual comporta també els seus propis desafiaments…

10.00 Benvinguda Institucional
Sr. Oriol Alcoba, Director General d’Indústria, Departament d’Empresa i Treball, Generalitat de Catalunya.
Sr. Oriol Martoric, Director General de Transports i Mobilitat, Departament de Territori, Generalitat de Catalunya.

10:15 Presentació de l’estudi: “Optimització del factor de càrrega dels vehicles”
Sr. Alberto Estrada López
Director d’Estrada Port Consulting.

10:45 Debat: Els desafiaments de l’optimització de la càrrega, present i futur

Moderador: Sr. Xavier Lluch i Oms, Consultor de transports.
Convidats:
Miguel de Sanjuan, Director Divisió VIIA+, VIIA
José Luis Cuadros, Sales Director, Ontruck AI Technologies.

11:15 Cloenda
Sr. Narcís Bosch Andreu,
Director Gerent del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya