FERRMED, conjuntament amb l’associació Energie TGV, i amb el suport de l’Ajuntament i la Diputació de Girona, organitza la conferència “Millorament del transport ferroviari entre Montpeller / Tolosa de Llenguadoc i Barcelona”, a l’Auditori Josep Irla de la Delegació de la Generalitat de Catalunya a la plaça Pompeu Fabra, 1, de Girona, el dia 28 d’aquest mes de gener d’acord amb el programa adjunt.

Es tracta d’una temàtica de capital importància per a establir un bon desenvolupament de les línies ferroviàries que uneixen Montpeller i Tolosa de Llenguadoc amb Barcelona, particularment en el sector transfronterer, tant pel que fa al millorament de les infraestructures com de l’explotació.

Es tindran presents les millores requerides en el tràfic de passatgers de caire regional i també en el de mercaderies en general.

Les conclusions d’aquesta Jornada seran tingudes en compte en la conferència “La liaison ferroviaire Paris – Barcelone à l’horizon 2025” que tindrà lloc a Paris el dia 28 del proper mes de febrer.