Emmarcada en la necessitat de conèixer en profunditat i anticipar les necessitats i requeriments estratègics del sector del transport de mercaderies, sorgeix la iniciativa de plantejar un debat obert en clau sectorial on, amb l’ajuda d’experts, podem analitzar el tipus d’actuacions que és necessari coordinar i impulsar de cara a millorar la viabilitat del transport de mercaderies. Elements com la infraestructura, el material rodant i especialment la visió de l’usuari final i el carregador necessiten ser objectivats des d’una aproximació logística i multimodal.

Aquesta nova edició de les Jornades QVM la dedicarem a exposar els recents avanços en transport multimodal del sector carni porcí, de la mà dels agents que han intervingut i amb el suport del Comitè de Serveis Multimodals de la Generalitat de Catalunya.