Una economia potent necessita una estructura de transport potent, solvent i diversificada, que no estigui recolzada exclusivament en la carretera, encara que molt necessària, presenta limitacions i desavantatges respecte a altres mitjans de transport. El sector necessita fiabilitat, freqüència i estabilitat.

Quan parlem de mercaderies i multimodalitat, l’etapa ferroviària sol ser el nexe més feble. Les infraestructures són una part de la solució, però no l’única, motiu pel qual és molt important escoltar les demandes dels usuaris finals i oferir-los respostes concretes, així doncs, la gestió dels serveis resulta determinant.

La Cambra de Tarragona i el Comitè de Serveis Multimodals de Catalunya promouen un debat obert sobre el transport de mercaderies relacionades amb el sector químic a Tarragona.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins un projecte d’àmbit català, promogut en el Marc de l’Estratègia Industrial de Catalunya. Aquest iniciativa vol impulsar solucions multimodals com a opcions més competitives i sostenibles de transport per a les empreses catalanes.